சினிமா

நடிகராகும் ஆகணும் யாரும் நினைக்காதீங்க, பழங்காலத்தில் நடிகை நிலைமைய பார்த்தீங்களா என்ன ஆச்சுன்னு வாங்க பார்ப்போம்..

த.மி.ழ் சி.னி.மா  தி.ரை.யுல.கி.ல் அன்றைய காலகட்ட ங்களில் கொ.டி க.ட்.டி ப.ற.ந்.த ந.டி.க.ர் ந.டிகை.கள் த.ற்.போ.து ஆ.ளே அ.டை.யா.ள.ம் தெ.ரி.யா.த அ.ள.வி.ற்.கு மாறிப் போய் உள்ளனர்.

ஒ.ரு.சி.ல.ர் உ.ய.ர்.ந்த நி.லை.யி.லு.ம் ஒ.ரு சி.ல.ர் ஏ.ழ்.மை.யி.ல் வா.ழ்.ந்.து வரு.கி.ன்.ற.னர்,அந்த வகையில்   நாடகத்தில் நடித்து புகழ்  பெற்றுஅதன்பின் சினிமாவில் நுழைந்தவர்கள் நடிகர் எம் ஜி ஆர்.

சிவாஜி, ரஜினி, கமல் என்பது   குறிப்பிடத்தக்கது,அந்த வரிசையில் மேடை நாடகங்களில்   நடித்து மக்கள் மத்தியில் தனக்கென இடத்தை பிடித்தவர் நடிகை வள்ளி மாரிகண்ணு இவர்வள்ளி  திருமணம், திருவிளையாடல் போன்ற பல்வேறு திரைப்படங்களில் தனது சிறப்பான நடிப்பை வெளிக்காட்டி இவருடைய நடிப்பை பார்ப்பதற்கு மக்கள் கூட்டம்.

அ.லை.மோ.து.ம் என கூறுவார்கள்,அந்த ,அளவிற்கு இவருடைய நடிப்பினை மக்கள் ரசித்து   பார்ப்பா ர்களாம்,இது மட்டுமல்லாமல் சிறந்த நடிப்பிற்காக அப்போதிருந்த ஜனாதிபதி   அவர்க ளிடம் சிறந்த நடிகைக்கான விருதையும் பெற்றுள்ளார்,இதன் பிறகு திருமணமாகி 2 மகன்கள் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது.

இப்படி சந்தோஷமாக வாழ்ந்து  வந்த நடிகை வள்ளி மாரிகண்ணு, தற்போது தெருவில் அனா தையாக ஆதர வின்றி வாழ்ந்து வருகிறார்,மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு தெருவோரத்தில்   படுத்து தூங்கி வருகிறார்,இதுகுறித்து ஊர் மக்கள் கூறியதாவது இந்த அம்மாவை பார் ப்பதற்கு யாரும் வருவதில்லை,இவர்கள் இப்படித்தான் ரொம்ப காலமாக இருந்து வருவதாகும்.

எ.ப்.போ.து சா.ப்.பி.டதோ.ணு.கிற.தோ அ.ப்.போ சா.ப்.பி.டு.வா.ர், தூங்குவார், கோயில் திண் .களில் அமர்ந் திருப்பார்,மேலும் மனநிலை சரியில்லை என்றாலும்யாருக்கும் எந்தவித  தொந்தரவும் கொடுக்கமாட்டார் எ.னகூ.றி.யி.ரு.ந்.த.ன.ர்..

Back to top button