சினிமா

M.G.R மடியில் இருக்கும் இந்த சிறுவன் இன்றைய முன்னணி நடிகர் யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு பதில் தெரிந்தால் சொல்லுங்கள்..!

எம்.ஜி.ஆர் என்று பி.ரப.லமாக அ.ழை.க்க.ப்.தி.ரை.ப்.பா.டு.ம் ம.ரு.து.ர் கோபாலன் ராமச்சந்திரன் 17 ஜனவரி 1917ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்.

இவர் ஒரு இந்திய அரசியல்-வாதி மற்றும் தி.ரை.ப்திரைப்பாட நடிகர் ஆவார், இவர் 1977 மற்றும் 1987 க்கு இடையில் பத்து ஆண்டு.கள் தமிழக முதல்வராக பணியாற்றினார்.

அவர் ஒரு பரோபகாரர் மற்றும் மனி தாபி மானம் ஐகான். 1988 இல், எம்.ஜி.ஆர். இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த சிவில் கவுரவமான பாரத ரத்னா மர ணத்திற்குப் பின் வழ ங்கப்ப ட்டது. அவரது இ ளமையில், எம்.ஜி.ஆர்.

மற்றும் அவரது மூத்த சகோதரர் எம். ஜி. சக்ரபாணி அவர்களின் குடு ம்ப த்தை ஆதரிப்பதற்காக ஒரு நாடக குழுவில் உறு ப்பி னரானார்.

காந்திய கொள்கைகளால் செல்வாக்கு பெற்ற எம்.ஜி.ஆர் இந்திய தேசிய காங்கிரசில் சேர்ந்தார்.

சில ஆண்டுகளாக நாடகங்களில் நடித்த பிறகு, 1936 ஆம் ஆண்டு சதி லீலவதி தி ரைப் திரைப்பாடத்தில் இணை வே டத்தில் அறி முகமா னார்.

அவர் முக்கிய வேடங்களில் திரைப்பாட்டம் பெற்றார், அடுத்த மூன்று தசாப்தங்களாக தமிழ் தி ரையு லகில் ஆதிக்கம் செலுத்தினார்.

எம்.ஜி.ஆர். சி. அன்னாதுரை இ ற ந்து மூன்று ஆண்டு_களுக்குப் பிறகு, அவர் எம்.எம்.கருவின் முன்னாள் நண்பரும்.

இப்போது போட்டியாளருமான எம்.கருணாநிதி தலைமையிலான டி.எம்.கேவை விட்டு வெளியேறினார், தனது சொந்த கட்சியை உருவாக்க.

அகில இந்திய அண்ணா தி ராவிட முன்னேர கலகம் (அதிமுக). ஐந்து ஆண்டு_களுக்குப் பிறகு, எம்.ஜி.ஆர். தேர்தலில் ஒரு த லைமை யிலான கூட்டணியை வெற்றிகரமாக வழிநடத்தியது.

இந்த செயல்திரைப்பாட்டில் திமுகவை வழிநடத்தியது. அவர் இந்தியாவில் முதல்வராக ஆன முதல் தி ரைப் திரைப்பாட நடிகரான தமிழக மு தல்வ ராக ஆனார்.

 

அதன்பிறகு ஆறு மாத இடைவெளியைத் தவிர, அவரது அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கத்தால் தூ க்கி யெறியப்ப ட்டபோது. அவர் இ ற க் கும் வரை அவர் முதல்வராக இருந்தார்.

அக்டோபர் 1984 இல், எம்.ஜி.ஆர். நீரிழிவு நோ யின் வி ளை வாக சி றுநீ ரக செய லிழ ப்பு இருப்பது கண்டறியப்திரைப்பாட்டது.

அவர் நீண்ட காலமாக உ டல்ந லக்கு றைவால் 1987 டிசம்பர் 24 அன்று ம னப் பாக் கத் தில் உள்ள தனது ராமாவரம் கார்டன் இல்லத்தில் கா ல மா னா ர்.

எம்.ஜி.ஆர். தமிழ்நாட்டில் ஒரு கலாச்சார சின்னமாக கருதப்திரைப்பாடுகிறது மற்றும் இது தமிழ் சினிமாவின் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க நடிகர்களில் ஒருவராக கருதப்திரைப்பாடுகிறது.

புரட்சி தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் தமிழ் தி ரைப் திரைப்பாடங்கள் செய்த சாதனைகள் குறித்து தற்போதும் பேசப்திரைப்பாட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் தற்போது ஒரு புகைப்திரைப்பாடம் இ ணை யத்தில் வெளி யாகியு ள்ளது. அதில் எம்.ஜி.ஆர் தற்போது தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமாக இருப்பவரை தான் தூ க்கி வைத் துள் ளார்.

ஆம் எம்.ஜி.ஆர் தூக்கி வைத்திருக்கும் பிள்ளை வேறுயாரும் இல்லை, நடிகர் சூர்யா தான். அவருடன் அவரின் தந்தை சிவகுமாரும் உள்ளார்.

இதோ அந்த புகைப்திரைப்பாடத்தை நீங்களே பாருங்கள்..

Back to top button